Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørrehede d. 10.10.12, Fælleshuset på Hedevænget

 

1.                   Valg af dirigent

                      Valgt blev Søren

 

2.                   Formalitet vedr. indkaldelse mv.

                      Den ekstraordinære generalforsamling er korrekt og rettidigt indkaldt.

 

3.                   Tilstede

                      F = Fristruphøjvej, H = Hedevænget

                      H174, H130, H134, H144, H140, H164, H132, H108, F200, F206, F198, F190, H106, H148, H146, H142, H126, H152, H150, F254, F214, F236, H98, H92, H104, F240, H160, H168, F208A, F192B, F256, H158, F218A

                      Der var 33 stemmer tilstede inkl. fuldmagter.

 

4.                   Kommentarer til den ekstraordinære generalforsamling

                      Bestyrelsen ser igen grund til at uddybe indkaldelsen.

Der bliver spurgt til, om menigt medlem af grundejerforeningen kan få aktindsigt i det forudgående. Bestyrelsen ved ikke om dette kan lade sig gøre.

Der bliver givet udtryk for, at der er utilfredshed med, at folk ikke kan få at vide hvad der er foregået og dermed ej heller ved hvad de går indtil, skulle de melde sig som kandidat til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker stadig ikke at uddybe, med henvisning til, at dennes medlemmer ikke ønsker mudderkastning. Der bliver dog understreget, at det personlige element i den omtalte sag er blevet lukket. Bestyrelsen meddeler imidlertid, at problemet er opstået ifm. nedlæggelsen af Fibernet.

Ifm. med Fibernet, bliver det foreslået den kommende bestyrelse, at denne hjemkalder de midler som er tilsidesat hos kommunen til kommende vedligehold.

                            Slutteligt opfordres der til, at den nye bestyrelse får arbejdsro.

 5.                       Valg til ny bestyrelse

Kandidater: Finn Mikkelsen F200, Hanne Qvist F240, Kim Stadsvold H142, Henny Jørgensen F254.

                           Alle kandidater blev valgt.

                     

 

Konstituering

Formand:       Finn Mikkelsen, F200, finnm@mail.tdcadsl.dk

Sekretær:       Hanne Qvist, F240, jorgenq_dvs@mail.tele.dk

Kasserer:        Jona Astrid Lambastein/Miki Lambastein, jonaastrid@hotmail.com

Medlem:         Kim Stadsvold H142, mer.kim@hotmail.com

Medlem:         Henny Jørgensen hennydj13@gmail.com

 

Første møde d. 22 / 10.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk