Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2011

i

Grundejerforeningen Nørrehede

 

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Grundejerforeningen Nørrehede.

Som det fremgår af indkaldelsen, består bestyrelsen af kasserer Niels Jørgen Nielsen, sekretær og webmaster Susan Antonsen, bestyrelsesmedlemmer Tim Rydell Nielsen og Torben Hoffman samt formand Kirstine Skjødt Nielsen.

Bærbar computer og regnskabsprogram

Da den tidligere bestyrelse oplevede problemer mht. at reetablerer regnskabet, besluttede vi i bestyrelsen at indkøbe en bærbar computer samt et regnskabsprogram, som kan overdrages fra bestyrelse til bestyrelse og dermed forhåbentlig skabe bedre overblik samt sikre, at den til enhver tid siddende kasserer/ bestyrelse kan få adgang til regnskabet.

Auktion

Det blev vedtaget på den tidligere generalforsamling, at grundejerforeningen skulle have solgt ud af de resterende haveredskaber og - maskiner, da det lejede skur var blevet opsagt pr. 1. april og derfor blev der arrangeret en auktion over disse effekter i marts. Der blev reklameret for auktionen gennem en løbeseddel, og bestyrelsens opfattelse er, at auktionen var en succes, hvor vi fik 3.520 kr. ind for det solgte. Det resterende, som ikke kunne sælges, blev kørt på Revas.

Houlkær Nyt

Bestyrelsen modtog en anmodning om økonomisk tilskud til bladet på 10 kr. pr. husstand i Grundejerforeningen, hvilket blev vedtaget at imødekomme, da vi fandt at Houlkær Nyt var støtten værd.

Problemmer omkring mailliste på hjemmesiden

Der opstod af uforklarlige årsager et problem vedr. maillisten på bestyrelsesmedlemmerne på vores hjemmeside www. noerrehede.dk.

Desværre var kasserer Niels Jørgen Nielsens mailadresse  blevet opdateret på et fejlagtigt grundlag, hvilket resulterede i en del forvirring. Dette blev dog hurtigt rettet igen.

Fejning af grus efter vinteren

Vi havde jo vinteren over megen glæde af vores snerydnings- kontrakt med Henning Poulsens Efterfølger og denne blev også bedt om at feje al den grus på, som vinterkulden havde krævet at der blev brugt, for at bilerne kunne stå fast. Dette foregik til bestyrelsens tilfredstillelse.

Frostskader i vejbelægningen

Vinteren var hård ved belægningen på veje og stier, specielt den sti der løber mellem Fristruphøjvej og Hedevænget. Bestyrelsen vurderede dog efter en besigtigelse, at vi ville se tiden an for at se om skaderne blev værre eller om der kom følgeskader. Umiddelbart vurderer vi ikke , at det er nødvendigt at reparerer på dem, som de er nu.

Græsklipning

VM Anlæg ønskede jf. bestemmelserne i kontrakten, at hæve prisen på græsklipning fra tidligere godt 18.500 kr. inkl. moms til 30.000 kr. inkl. moms. Bestyrelsen syntes, at det var en stor prisstigning, hvorfor vi indhentede et tilbud fra Bach og Nørgård ApS på 20.000 kr. inkl. moms årligt. I kontrakten med VM Anlæg fremgik det, at vi kunne opsige denne ved prisstigning, og efter aftale med VM Anlæg blev den opsagt med øjeblikkelig virkning. Derfor valgte vi at skrive kontrakt med Bach og Nørgård ApS, som altså nu sørger for græsklipningen. Efter lidt opstartsvanskeligheder, er vi nu i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med resultatet.

Pleje af fælles arealer

VM Anlæg havde umiddelbart kontrakten på vedligeholdelsen og plejen af fællesaralerne. De levede dog ikke op til vores forventninger, hvilket viste sig at bero på en misforståelse fra VM Anlægs side. Da de blev gjort opmærksomme på, at vi ikke var tilfredse, kom de hurtigst muligt og gjorde arbejdet, i øvrigt til vores umiddelbare tilfredsstillelse. Det blev dog aftalt at begge parter ville se bort fra de kontraktlige forpligtigelser og i stedet opgøre arbejdet på timebasis.

Derudover er der blevet foryngelsesbeskåret buske på de tre buskområder der er på grundejerforeningens områder bl.a.  "Dyrlægebedet" og der er ydermere blevet fjernet ukrudt omkring den nye hæk og hegn ud mod Skaldehøjvej.

I denne forbindelse syntes bestyrelsen, at det har været en fornøjelse at se hvordan beboerne i området selv har været ude og hjælpe til med at gøre områderne pæne bl.a. ved at fjerne ukrudt, affald og deslige i forbindelse med denne foryngelsesbeskæring.

Beplantningen

I efteråret er der af Nauntoft Planteskole blevet erstattet nogle få døde træer på fællesarealerne. Samtidig er nogle af træerne, der havde fået en lidt hård medfart vinteren over, blevet rettet op eller blevet beskåret som det fandtes nødvendigt.

Ral til stien ved legepladsen

Vi blev i bestyrelsen kontaktet af Andelsboligforeningen, som ville høre om vi ville være med , når de skulle bestille ral. Vi besluttede at købe 2 m3 ral til at lægge på stien, der går op imod legepladsen. Vi syntes resultatet er blevet pænt.

Jordbundsprøver i november

Der blev i slutningen af november foretaget jordbundsprøver i det tilvoksede fællesområde over mod Skaldehøjvej samt på fodboldbanen op mod Houlkærparken. Disse prøver er angiveligt blevet lavet, for at undersøge jordbunden forud for et ønske om at bygge " små lave bygninger"- formodet under Boligselskabet Viborg. Vi har været opmærksomme på dette og har forsøgt at indhente oplysninger herom ad de offentlige kanaler, hvilket desværre ikke er lykkedes for os.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi som grundejerforening har fået tilskødet området på et tidligere tidspunkt, hvorfor det undrer os, at vi ikke er blevet kontaktet i denne forbindelse. Dette er vi desto mindre ikke og har derfor ikke yderligere informationer herom på nuværende tidspunkt.

Sluttelig vil jeg takke bestyrelsens øvrige medlemmer for et behageligt og givtigt samarbejde hen over året.

Viborg, den 31. januar 2011

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk