Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2011  Grundejerforeningen Nørrehede

 

 

Velkommen til generalforsamlingen 2012 i Grundejerforeningen Nørrehede.

 

Som det fremgår af indkaldelsen, består bestyrelsen af kasser Miki Lambastein, Sekretær og webmaster Susan Antonsen, bestyrelsesmedlem Torben Hoffmann og Kirstine Skjødt Nielsen samt formand Tim Rydell Nielsen.

 

Bærbar computer og regnskabsprogram.

Vi indkøbte i 2010 en bærbar computer samt et regnskabsprogram, som overdrages fra bestyrelse til bestyrelse for at sikre en bedre adgang til regnskabet såfremt noget uforudset skulle ske. Desværre har vi i flere omgange oplevet tekniske problemer som forhåbenliger løst nu. Desuden har vi ikke fået gang i brugen af regnskabsprogrammet.

 

Ejendomsskattesag .

Allerede før sidste generalforsamling modtog bestyrelsen en henvendelse fra et rådgivningsfirma ved navn Rafn og Søn, som beskæftiger sig med korrekt fastsættelse af ejendomsskat. Efter at have undersøgt hvad henvendelsen drejede sig om og efter et møde mellem bestyrelsen og en repræsentant fra Rafn og Søn som i detaljer redegjorde for hvorledes de mente at grundejerne i foreningen gennem flere år ikke har fået de rette fradrag i beregningen af ejendomsskatten besluttede bestyrelsen at afholde et møde for alle medlemmer af grundejerforeningen. Mødet blev afholdt den 30. Marts, og der blev indledt en indsamling af fuldmagter således at Rafn og Søn kunne gøre krav over for skattemyndighederne på vegne af den enkelte beboer. Sagen er i gang og kan forventes afsluttet i løbet af 2012.

 

Houlkær Nyt.

Vi har igen i år modtaget en anmodning om økonomisk støtte til bladet på 10 kr. pr. husstand, og vi valgte at fortsætte, idet vi synes det er en god måde at holde sig opdateret om, hvad der sker i lokalområdet.

 

Græsklipning.

Vi har i år haft Bach og Nørgård til at stå for alt græsklipning i grundejerforeningen, og vi i bestyrelsen har været rigtig godt tilfreds med det leverede arbejde. Prisen har været 20.000 kr. incl. Moms årligt, og det er ca. 10.000 mindre end den varslede pris fra VM Anlæg.

 

Pleje af grønne områder.

I det forløbne år har vi haft Bach og Nørgård til at vedligeholde de grønne områder, og det er ikke forløbet helt problemfrit. Der har været en del misforståelser om hvad der skulle gøres, og der var områder der slet ikke blev ordnet. Det må bestyrelsen tage sin del af ansvaret for. Efter henvendelse fra en beboer om tilstanden af bedene, og at det så ud som at planterne i det bed der kaldes dyrlægebedet var gået ud, tog bestyrelsen et møde med Bach og Nørgård, hvor vi gennemgik området, og fik aftalt hvad vi ønskede udført. Efterfølgende er resultatet blevet vurderet og fundet tilfredsstillende. Vi skal sikre at der i fremtiden bliver lavet klare aftaler således at områderne fremstår pæne.

Der har været et tilfælde hvor en beboer har fået leveret byggematerialer  fra en lastbil som har benyttet græsset som plads for aflæsning. Dette medførte dybe hjulspor i græsset, hvilket igen har medført gener for græsslåningen. Er det nødvendigt at benytte græsset skal man straks reparere de påførte skader.

 

Beplantning.

Der er blevet foretaget beskæring af træer i nødvendigt omfang, og der er blevet erstattet enkelte træer.

 

Frostskader i vejbelægning.

På trods af endnu en forholdsvis hård vinter ser det ikke ud til at de skader på veje og stier som også blev omtalt på sidste generalforsamling er blevet værre, hvorfor vi fortsat ser tiden an med hensyn til om reparation er nødvendig.

 

Reparation af legeplads og legepladsforskønnelsesdag.

Rutsjebanen blev udskiftet i maj måned da en beboer gjorde opmærksom på at der var fare for at rutsjebanen kunne knække. Bestyrelsen indkaldte ti legepladsforskønnelsesdag hvor det var meningen at eventuelle skader på lege redskaber skulle repareres, og der skulle etableres afgrænsning af sandkasse områder samt ordne grønne områder omkring legepladsen. Der var desværre ikke interesse for at deltage. Faktisk kom der kun 1 tilbagemelding hvilket betød at bestyrelsen valgte at aflyse dagen. Derfor har bestyrelsen besluttet at fremsætte forslag til generalforsamlingen om at nedlægge legepladsen idet den ikke bliver vedligeholdt og derfor ikke er forsvarlig at bruge.

 

Til slut vil jeg gerne takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen for et godt og behageligt samarbejde.

 

 

Viborg den 30. Januar 2012

 

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk