Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

 

16/2 2011, konstituerende bestyrelsesmøde

 

Mødet afholdt hos Kirstine S. Nielsen, Fristruphøjvej 218 A kl. 19

Til stede

Susan Antonsen, Tim Nielsen, Miki Labastein, Kirstine S. Nielsen, Torben Hofman og fra kl. 19.45 Niels Jørgen Nielsen.

Fordeling af poster

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag d. 30. marts i Fælleshuset kl. 19.

 

6/6 2011, bestyrelsesmøde

Til stede

Tim Rydall Nielsen, Torben Hofman, Kirstine Skjødt Nielsen, Miki Lambastein og Susan Antonsen.

 

Dagsorden med referat

1. Godkendelse af referat fra forrige møde.

Referatet godkendt.

2. Opfølgning af tur med Mike fra Bach& Nørgård.

Der er Tre såkaldte" Dyrlæge- bede, derfor stiger prisen til 3000 kr. samlet for vedligholdelse af disse.

Der mangler at blive luget ud i bedene.

Der er to bede der er gået ud. Angiveligt sprøjtet forkert af VM- anlæg sidste år. Tim kontakter Mike for at få hans endelige mening og derefter vil vi kontakte VM- Anlæg om eventuel erstatning.

3. Legepladsens tilstand.

Der er enkelte steder på legetårnet, hvor der er behov for udskiftningsmaterialer. Det vurderes, at der skal iværksættes forbedringsforanstaltninger.

Der mangler kantrundstokke ved sandkassen. det undersøges hvor dyrt det vil være at erstatte dem.

Der er blevet skiftet rutchebane.

Der udfærdiges en invitation til arbejdsdag på legepladsområdet. Legepladsforskønnelsesdag lørdag d. 3. sept. 2011 kl. 10.

4. Skattesag

Tim har modtaget brev fra Rafn & Søn med fuldmagter til omdeling. De er omdelt.

Rafn & Søn udbeder sig svar på nogle spørgsmål, som Tim og to relevate grundejere er ved at få styr på.

5. Kort gennemgang af økonomien.

Computeren er stået asf. Den skal repareres- det bliver gjort billigst muligt.

Alle har nu betalt kontingent- dog har det taget utrolig lang tid for nogle. Derfor medtager bestyrelsen et forslag til næste generalforsamling hvor det bliver ,  at sidste rettidige betaling  til grundejerforeningen skal ske 31. 03.. Derefter pålægges et gebyr på 10 % af kontingentet samt et administrationsgebyr på 100, kr. pr. påmindelse ( vedtægterne § 9, stk. 3)

Økonomien er god i grundejerforeningen.

Det foreslås, at vi opretter en vedligeholdelsesfond til legepladsen.

Kirstine kontakter Viborg kommune vedr. vedligeholdelsen/ anvendelsen af området ved den gamle BMX- bane og basketballbane.

6. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Tirsdag d. 23. aug. kl. 19. 

7. Eventuelt.

Der var ikke noget under eventuelt.

 

 

23/8 2011, bestyrelsesmøde

 

Til stede

Tim, Kirstine, Torben, Susan. Afbud fra Miki.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

a. Referatet godkendt.

2. Renhold af grønne områder:

Meget utilfredsstillende. Ved rundgang i foråret sammen med Bach & Nørgaard missede bestyrelsen bedet overfor 2. indkørsel fra Fristruphøjvej. Derfor er dette ikke blevet rengjort.

For første gang i denne sæson er der blevet observeret faktisk fjernelse af ukrudt for 8 dage siden.

Der bliver sprøjtet utroligt meget, men det døde ukrudt bliver ikke fjernet.

Bestyrelsen har d.d. besigtiget de grønne områder og finder vedligeholdelsen endog særdeles utilfredsstillende. Der er blevet taget billeder af de forskellige bede mv.

Kirstine sender mail med billeder til Mike ( Bach & Nørgaard), hvori der bliver stillet krav om, at vedligeholdelsen lever op til en rimelig standard, herunder bl. a. fjernelse af ukrudt. For at sikre dette sker snarest, inviteres Mike til et møde i morgen onsdag d. 24. aug. på Fristruphøjvej 256 ( Tim Rydell Nielsen ).

3.Planlægning af Legeplads-forskønnelsesdag d. 3. sept.

Rundstokke omkring sandkassen fjernes og der sættes nye bedafgrænsninger op med rundstokke ( Miki og Tim måler op).

Vedligehold af legetårn ( Tim og Miki danner sig et overblik og køber materialer).

Fjernelse af ukrudt i området.

Fjernelse af affald på trailer.

Gelænder op af trappen renoveres og males ( Tim og Miki køber træbeskyttelse).

Tim og Miki indkøber:

Bedafgrænsninger, vedligeholdelsesting til legetårnet, træbeskyttelse og affaldssække.

Susan Og Kirstine indkøber:

Mad og drikkevarer.

Tilmeldinger til Legepladsforskønnelsesdagn pr. d. 23. aug:

Tim, Miki, Jonaastrid,Kirstine, Susan, Emmy.

4. Kort gennemgang af økonomien.

Udsat til næste møde, da kasserer ikke var til stede.

5. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 18. okt. kl. 19 i Fælleshuset.

6. Eventuelt.

Der var ingenting under eventuelt.

 

2/12 2011, bestyrelsesmøde

Til stede

Tim, Miki, Torben, Kirstine og Susan.

 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde:

Referatet godkendt.

2. Status på grønne områder:

Der tages kontakt til Mike ( Bach & Nørgård) med henblik på en forhandling af en ny kontrakt. Der ønskes også tilbud og priser på nye arbejdsopgaver.

3. Forberedelse af generalforsamling 2012:

Tim havde lavet forslag til beretning som bestyrelsen godkendte.

Der laves en dagsorden efter lovene.

Der skrives et forslag fra bestyrelsen om evt. at nedlægge legepladsen.

Alle papirer omdeles i begyndelsen af januar 2012.

4. Kort gennemgang af økonomien:

Kassereren gennemgik økonomien, som er sund, specielt hvis der ikke kommer en hård vinter igen.

5.Eventuelt:

Der var ingenting under eventuelt.

6. Fastsættelse af dato for næste møde:

Lørdag d. 28. jan. 2012 kl. 10.30 i Fælleshuset.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk