Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Referat bestyrelsesmøde den 21. november 2018

Deltagere: Finn Mikkelsen, Inger Libach, Henny Dyrslund Jørgensen, Karina Teglgaard Storm, Michael Rykov

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

 

2) Grønne arealer 2019

 

3) Ny legeplads

 

4) Regnskab 2018

 

5)Budget 2019

 

6) Generalforsamling

 

7) Evt.

 

Referat

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt

2) Grønne arealer 2019
Havris Gartneren fortsætter til uændret pris.

3) Ny legeplads
Flere forslag drøftes i forskellige prisgrupper. Bestyrelsen har udvalgt 2 forslag, der udarbejdes til hver sit budget for 2019.

De to forslag lægges med billeder på grundejerforeningens hjemmeside i samme tidsrum som uddeling af indkaldelse til generalforsamling 2019, så det er muligt at se udkast til legeplads før generalforsamlingen.

4) Regnskab 2018
Snerydning har været en dyr post i 2018 på ca. 35.000 kr. (ca. 9 gange så meget som 2017) og legeplads der skulle nedlægges, men ellers holder budgettet.

5)Budget 2019
Der fremlægges 3 forskellige budgetforslag afhængig af om der vedtages:

  • at der ikke skal være nogen legeplads
  • standard legeplads
  • stor legeplads

6) Generalforsamling
Der er udarbejdet indkaldelse til generalforsamling, dog med mulighed for at påføre indkomne forslag.

Generalforsamlingen indkaldes til onsdag den 30. januar 2019.

7) Evt.
Ingenting

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2018

Deltager: Finn Mikkelsen, Michael Rykov og Karina Storm

Referent: Karina Storm

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2) Vinter vedligehold

3) Ny legeplads

4) Økonomi.

5) Evt.

Referat

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen kommentar til referatet

2) Vinter vedligehold
Viborg Renovation/1313 har opsagt deres aftale om snerydning af veje, da de solgt deres bil til mindre veje.
Kloakekspressen er ny entreprenør for snerydning af veje.
Kloakekspressen fortsætter med stier med salt/rydning – samme pris som sidste år.

3) Ny legeplads
Der gennemgås flere forslag – der afventes tilbud fra 2. leverandør.
Endelig beslutning foretages til næste bestyrelsesmøde.

4) Økonomi.
Økonomi følger budget, undtaget udgifter til snerydning i starten af 2018. Snerydning 2018 har foreløbigt overskredet de sidste mange års faktiske udgifter.

5) Evt.
Tryg Forsikring har sendt en forespørgsel om grundejerforeningen har den rette forsikring. Bestyrelsen tager kontakt til forsikringsselskabet.

Referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2018

Deltager: Finn Mikkelsen, Henny Jørgensen, Marianne Bonne, Michael Rykov og Karina Storm

Referent: Karina Storm

 

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra Generalforsamling

2) Ændring af bestyrelsen

3) Vedligehold legeplads

4) Nye Blomsterbede

5) Økonomi.

6) Evt.      

Referat

 

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamling: Referat blev godkendt med enkelt rettelser vedr. snerydning på stierne. Det er ikke muligt af få spredt sand i stedet for salt.

2.  Ændring af bestyrelsen: Marianne Bonne er fraflyttet området. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Marianne for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Suppleant Michael Rykov, er trådt ind i bestyrelsen. Velkommen til.

3. Vedligehold legeplads: Det er afsat midler på budgettet for 2018 til at få malet redskaberne på legepladsen.
Ved gennemgang af legepladsen med en legepladsinspektør er det konstateret, at ingen af legeredskaberne er lovlige i forhold til gældende lovgivning fra 1998. Desuden er der råd og rust i legeredskaberne. Det betyder, at grundejerforeningens forsikringsselskab, kan frasige sig erstatning, hvis der sker en ulykke.

Det blev fremsat 3 senarier for legepladsen
- Istandsætte legepladsen efter gældende lovgivning
- Nedlægge legepladsen
- Fjerne alle legeredskaber og etablerer en ny legeplads, enten på én gang eller løbende

Bestyrelsen har besluttet, at alle legeredskaber fjernes hurtigst muligt grundet den manglende sikkerhed.

På generalforsamlingen i 2019, bliver legepladsen taget op, idet eventuel etablering af en ny legeplads er en bekostelig affære.

Der deles sedler rundt i postkasserne for at informere om legepladssituationen.

Bestyrelsen indhenter 3 tilbud på genetablering af en ny legeplads.

 

4. Nye Blomsterbede: Da grundejerforeningen står over for en mulig stor investering i form af en ny legeplads, vælger bestyrelsen ikke at bruge penge på nuværende tidspunkt til yderligere blomsterbede.

Der blev sat løg til krokus og narcisser ved alle indkørsler i hele området. Det er dog konstateret, at kun få krokus er kommet op. Det afventes et år mere, om der kommer blomster eller der eventuelt skal sættes nye løg.

 

5. Økonomi: Det har været en dyr vinter med snerydning for 32.000 kr.  Første hele vintersæson med salt på stierne.
Det er tidligere besluttet, at stierne skal saltes.

Bortset fra det, følger økonomien budgettet.

6. Eventuelt: Positiv historie om katte. Kattenes Værn har haft opsat en fælde på Fristruphøjvej, hvor der er fanget 6 syge vildkatte på 14 dage.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk