Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

Her finder du referater fra generalforsamlingen 2011 og årets bestyrelsesmøder. Ligelede finder du bestyrelsens beretning for det pågældende år.

 

Grundejerforeningens bestyrelse var i 2011 konstitueret såeldes:

 

Formand: Tim Nielsen   rydell.engedal@paradis.dk

Kasserer: Miki Labastein   hjfeldt@gmail.com

Sekretær+ webmaster: Susan Antonsen   Susan@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem: Torben Hofman   thofman@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem: Kirstine Skjødt Nielsen   kirstineskjoedt@hotmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk