Grundejerforeningen
Nørrehede, Viborg

REFERAT FRA

BESTYRELSESMØDE

03-02-2020 kl. 16.30

holdt hos Michael Rykov, Fristruphøjvej 218A

Dagsorden og referat

1) Siden sidst

Der henvises til det vedlagte informationsbrev

2) Status for økonomi v/Henny

- Regnskab 2020 var godkendt hos revisor

- Budgetforslag for 2021 blev godkendt af bestyrelsen med enkelt justering. Justeret budgetforslag omdeles sammen med regnskab for 2020.

3) Informationsbrev

- Michael indarbejder forslag til justeringer inden omdeling – Inger påtog sig omdelingen

4) Møde med gartner første uge i marts

- Mødet og besigtigelse forventes afholdt et tidspunkt i uge 9. I mødet vil repr. fra boligforeningen  ved tidligere Fritidsgård også deltage.

5) Generalforsamling

- Covid-19 situation og tilhørende regler og anbefalinger skal selvfølgelig efterleves. Derfor vil indkaldelse m.v. følge så snart vi har god sikkerhed for, at vi kan afholde generalforsamlingen på den dato vi indkalder til.

6) Evt.

- Da mødet blev holdt udendørs på Michaels terrasse (dog under halvtag) – men i ca. minus 1-2 gr. Ja så var der ikke punkter under eventuelt 😊

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk